Lad ferien vare hele året!

På Feddet Strand Resort har vi helårspladser og sæsonpladser.

Sæsonpladser 2023

En sæsonplads på Feddet Strand Resort giver mange oplevelser for hele familien.

Glæd hele familien med en sæsonplads på Feddet Strand Resort. Oplev årstidernes forskellige udtryk, og mærk naturens variationer i fantastiske omgivelser. Ud over friheden til at komme og gå som du vil, giver en sæsonplads også mere luft i økonomien. Der er nemlig gode besparelser at hente med en sæsonplads på Feddet Strand Resort.

Feddet Strand Resort har vinteråbent og tilbyder sæsonpladser hele året.

Fortrækker du forårets liv, sommerens varme eller måske sensommerens ro – så har vi pladser klar i naturskønne omgivelser. Vi tilbyder også vinter camping for dem, som nyder hyggen og stilheden i den koldere periode.

Platin, guld, sølv og bronzepladser

På Feddet Strand Resort er vores pladser inddelt i fire pladskategorier. Du kan vælge imellem platin, guld, sølv eller bronze pladser. Platinpladser er vores største pladser, også kaldet XL-pladser, og er til dig, som har behov for ekstra meget plads. Guldpladser er vores gode pladser, og er til dig, som vil forkæles. Pladserne er enten placeret tæt ved stranden, nogle med havudsigt eller tæt ved vores faciliteter. Vores sølvpladser ligger også rigtigt godt, men er til dig, som kan nøjes med lidt mindre komfort. Vores bronzepladser er til dig, som ønsker billig camping. Her er afstanden til stranden og faciliteter lidt længere, men vi lover dig, at du også kommer til at bo godt.

Nyttige oplysninger for sæsongæster

For at give dig den bedst mulige service og deraf undgå misforståelser, bedes alle spørgsmål, som drejer sig om sæsonpladser m.m. stilles til følgende medarbejdere i informationen:

 • Rikke Kjeldal Andersen, Sæson- og helårsansvarlig
 • Jacob Sterndorff, receptionist

Ønsker du en forårssæson, sommersæson, efterårssæson eller vintersæson, har vi pladser til dette på området der ligger øst for informationen. Denne del af pladsen kalder vi turistsiden, da det også er i dette omåde vores turist- og dagsgæster camperer.

Det er derfor ikke tilladt at efterlade ting uden for teltet, når du ikke er på pladsen. Dette gælder også cykler mv. Dette gælder dog ikke ved dagsture.

Enhedspladsernes indretning

Hegn og læsejl
Det er tilladt at opstille læsejl, når man er på campingpladsen – dog ikke opsat på trækonstruktioner eller campingpladsens træer. Faste og permanente hegn – eksempelvis flethegn, plastikhegn, trådhegn m.v. – må ikke forefindes. Dog kan hundehegn (max. højde 90 cm) opstilles når I befinder Jer fysisk på campingpladsen. Der accepteres 2 forskellige varianter af hundehegn (kontakt Informationen ved tvivl). Hundehegnet må max. gå 4 meter ud fra forteltet og må ikke fylde mere end forteltets bredde.

De to tilladte typer hundehegn kan ses herunder:

Læsejl må forefindes når I er tilstede på campingpladsen. Når I forlader campingpladsen, skal læhegn og trådhegn pakkes væk. Dette gælder dog ikke ved dagture. Ved dagture er det tilladt at have det stående mens man er væk. (Ved dagsture forstås, at overnatning sker på campingpladsen.)

Prydgenstande
I bedes pakke prydgenstande og havemøbler sammen, når i ikke er tilstede på campingpladsen. Med prydgenstande menes solcellelamper, krukker og potter. Max 5 krukker/potte/prydgenstande pr. enhed. Det er ikke tilladt at have prydgenstande stående, når I ikke er på pladsen. Dette skal pakkes væk og sættes i fortelt eller campingvogn. Ligeledes må campingpladsens ejendele, herunder naturen ikke anvendes til prydgenstande, såsom lyskæder i buske m.m.

Antenner, flagstænger m.m.
Fritstående antennemaster, flagstænger og lignende må ikke opstilles på enhedspladsen. Antenner, incl. paraboler, accepteres, når de monteres på campingvognen.

Hunde og hundesnor
Hunde skal føres i snor og luftes uden for pladsen. Hundeposer kan frit afhentes ved Informationen. Hundehegn må gerne benyttes når I er på pladsen, når I forlader pladsen skal hegnet være fjernet.

Opsætning af campingvogn og fortelt
Ved opsætning af vogn og fortelt, skal brandafstanden på 3 meter til næste vogn overholdes. Dvs. at I skal have 1,5 meter til skel. Hvis dette ikke er muligt eller I skulle have nogle spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Informationen.  Derudover opfordrer vi jer til at vende jeres fortelt mod syd, da der opnås bedst muligt beliggenhed for alle. Det er ikke tilladt at regulere i terrænet, eller regulere i naturen.

Strøm
Ved ankomst medbringes jeres elkabel i informationen, hvor det bliver plomberet sammen med elmåleren, som vi udleverer. HUSK at afregne strøm efter hver endt sæson – også selvom I har flere sammenhængende sæsoner.

Gastest
Der skal fremvises gyldigt gastest, gastest er gyldig i 2 år fra prøvedato.

Fortelt og forteltunderlag/udetæppe.
Fibertex/forteltsunderlag/udetæppe må gerne benyttes under forteltet men må IKKE være synligt. Der må IKKE laves et fast gulv. Ved salg af nye delsæsonpladser tilbyder vi ikke længere mulighed for opsætning af standby-telte på turistsiden, og henviser i stedet til vores fastliggerområde på Fjordsiden. Størrelse på fortelt må maks udgøre total længde af campingvogn. Hvis der er nogen spørgsmål – kontakt endelig informationen.

Familiebad bygning syd og nord og Fjorden
Da vi ønsker at familiebad benyttes som familierum og ikke toiletter, hundevask m.m. koster det 20,00 DKK eller 1 klip pr. gang, pengene eller klippet trækkes ved at benytte kortlæseren ved indgangsdøren til familiebadet. Husk at låse døren indvendigt. Penge gives ikke retur. Alternativt henvises til almindelige bade og toiletter. Henvend jer i Informationen for at få sat penge eller klip ind på jeres adgangskort.

Bomme og parkering
Bommene er åben mellem 7.00 – 23.00: Hvis I ankommer til pladsen uden for dette tidsrum, henvises der til parkering langs med hundeskoven.
Hvis der mod forventning er brug for at få bommen op i tidsrummet 23.00 – 7.00 – bliver det opkrævet et gebyr på 300 DKK.
I må parkere én bil på jeres plads. Har i mere end en bil, kan nr. 2 bil parkeres på hundeskovsparkeringen. Jeres bomkort virker til vores parkeringspladser i tidsrummet 18.00 – 10.00. Kører du bomkortet igennem kortlæseren i nævnte tidsrum, er det gratis. Kører du bomkortet igennem mellem kl. 10.00 – 18.00 koster det 4 klip. Har du klip på bomkortet trækkes de automatisk, når du kører kortet igennem kortlæseren. Har du ikke klip på bomkortet, skal du betale med kontanter eller mobilepay. Lad venligst være at hjælpe andre med at komme ind og ud med dit kort. Så undgår vi nogle af fejlene med kortene.

Alternativt kan købes et årskort til parkeringspladserne for 650,00 DKK.

Ordne det ødelagte

Hvis I observerer noget i servicebygningerne, som ikke fungerer, som det skal, så giv os endelig besked, I er brugerne og observerer fejlene først. På alle dørene i servicebygningerne er der påsat et nummer. Oplys nummeret i Informationen – det gør vores arbejde meget nemmere og fejlen kan hurtigere udbedres.

Reklamer og andre budskaber på din campingvogn
Det er ikke tilladt at have reklamer m.m. på sin campingvogn.

Udlejning af din campingvogn
Det er ikke tilladt at leje sin campingvogn/enhed ud til andre personer, ej heller udlåne den.

Generel oprydning
Når I kører fra jeres plads, skal alt, såsom grill, havemøbler, cykler, prydgenstande o. lign. være pakket væk. Af hensyn til alle de gæster der hvert år besøger Feddet, ønsker vi at pladserne fremstår pæne og ryddelige. 

Feddet Strand Resort kan altid opsige aftalen med øjeblikkeligt varsel uden refusion ved misligholdelse af gældende retningslinjer.

Se i øvrigt FAQ liste for øvrige retningslinjer og ofte stillede spørgsmål

Følgende retningslinjer gælder for pladser der ligger vest for informationen. Dette område kalder vi Fjordsiden, og består udelukkende af helsæsonpladser. Vi henviser i øvrigt til kontrakten for yderligere information.

Enhedspladsernes indretning

(Skal ses i sammenhæng med mobilitetskravet, ID.nr.ordning og kontrolfunktionen)

Beplantning
Enhedspladserne kan af lejrchefen hegnes med beplantninger efter
en samlet plan for hele campingpladsen. Beplantningen må ikke være til hinder for, at en campingvogn –uanset størrelse – til enhver tid kan køres til og fra enhedspladsen. Det tilrådes, at der højst er beplantning omkring 3 af enhedspladsens sider.

Hegn og læsejl
Det er tilladt at opstille læsejl, når man er på campingpladsen – dog ikke opsat på trækonstruktioner eller campingpladsens træer. Faste og permanente hegn – eksempelvis flethegn, plastikhegn, trådhegn m.v. – må ikke forefindes. Dog kan hundehegn (max. højde 90 cm) opstilles når I befinder Jer fysisk på campingpladsen. Der accepteres 2 forskellige varianter af hundehegn. Nedenfor ses de to varianter af hundehegn, som må opstilles. Fælles for de to hegn er, at de skal pakkes væk, når i ikke er på pladsen og må ikke blive stående ifbm. nyplantning.  

De to tilladte typer hundehegn kan ses herunder:

Haver og prydgenstande
Nytte- og prydhaver må ikke etableres, ligesom udplantning af blomster og lignende på enhedspladsen ikke må finde sted. Opstilling af max 10 flytbare plantekrukker/potter/prydgenstande kan finde sted umiddelbart ved campingvognen.

Vedligeholdelse af plads og oprydning
Pladsen skal til enhver tid holdes i pæn og ryddelig stand. Klipning af græs og hække påhviler dig som gæst. Alle hække skal have en max. højde på 1,80 m. På miljøstationen forefindes div. haveredskaber og græsslåmaskiner til fri afbenyttelse. Nøgle til græsslåningsmaskine kan afhentes i Informationen. 

Belægninger
Der kan efter lejrchefens anvisning nedlægges 2 rækker kørefliser i niveau med naturligt terræn/tilsvarende terrænforstærkning, således at kørsel til og fra enhedspladsen kan ske uden gener og skader. Der må ikke graves på enhedspladsen, ligesom der ikke må anlægges terrasser af fliser, træ eller lignende. I fortelte accepteres etablering af teltbund bestående af gulvtæppe, træbelægning, fliser eller lignende.

Bygningskonstruktioner m.m.
Der må ikke under nogen form opføres bygninger/bygningsdele -hverken fritstående eller tilbygget den opstillede campingvogn, fx pavilloner. Det er efter lejrchefens anvisning tilladt at opsætte et sædvanligt fortelt til campingvognen i teltdug og uden faste vægge, tagrender, vinduer og døre. Forteltet skal kunne nedtages i løbet af 15-30 minutter.

Endvidere kan opsættes et opbevaringstelt på ca. 3 m2 samt standby fortelte.

Antenner m.m.
Fritstående antennemaster, flagstænger og lignende må ikke opstilles på enhedspladsen. Antenner, incl. paraboler, accepteres, når de monteres på campingvognen.

Hunde og hundesnor
Hunde skal føres i snor og luftes uden for pladsen. Hundeposer kan frit afhentes ved Informationen. Hundehegn må gerne benyttes når I er på pladsen, når I forlader pladsen skal hegnet være fjernet.

Opsætning af campingvogn og fortelt
Ved opsætning af vogn og fortelt, skal brandafstanden på 3 meter til næste vogn overholdes. Dvs. at I skal have 1,5 meter til skel. Hvis dette ikke er muligt eller I skulle have nogle spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Informationen. 

Gastest
Der skal fremvises gyldigt gastest, gastest er gyldig i 2 år fra prøvedato.

Fortelt og forteltunderlag/udetæppe.
Fibertex/forteltsunderlag/udetæppe må gerne benyttes under forteltet men må IKKE være synligt. Størrelse på fortelt må maks udgøre total længde af campingvogn. Hvis der er nogen spørgsmål – kontakt endelig informationen.

Familiebad bygning syd og nord og Fjorden
Da vi ønsker at familiebad benyttes som familierum og ikke toiletter, hundevask m.m. koster det 20,00 DKK eller 1 klip pr. gang. Pengene eller klippet trækkes ved at benytte kortlæseren ved indgangsdøren til familiebadet. Husk at låse døren indvendigt. Penge gives ikke retur. Alternativt henvises til almindelige bade og toiletter. Henvend jer i informationen for at få sat penge eller klip ind på jeres adgangskort.

Bomme og parkering
Bommene er åben mellem 7.00 – 23.00: Hvis I ankommer til pladsen uden for dette tidsrum, henvises der til parkering langs med hundeskoven.
Hvis der mod forventning er brug for at få bommen op i tidsrummet 23.00 – 7.00 – bliver det opkrævet et gebyr på 300 DKK.
I må parkere én bil på jeres plads. Har i mere end en bil, kan nr. 2 bil parkeres på hundeskovsparkeringen. Jeres bomkort virker til vores parkeringspladser i tidsrummet 18.00 – 10.00. Kører du bomkortet igennem kortlæseren i nævnte tidsrum, er det gratis. Kører du bomkortet igennem mellem kl. 10.00 – 18.00 koster det 4 klip. Har du klip på bomkortet trækkes de automatisk, når du kører kortet igennem kortlæseren. Har du ikke klip på bomkortet, skal du betale med kontanter eller mobilepay. Lad venligst være at hjælpe andre med at komme ind og ud med dit kort. Så undgår vi nogle af fejlene med kortene.

Alternativt kan købes et årskort til parkeringspladserne for 650,00 DKK.

Ordne det ødelagte
Hvis I observerer noget i servicebygningerne, som ikke fungerer, som det skal, så giv os endelig besked, I er brugerne og observerer fejlene først. På alle dørene i servicebygningerne er der påsat et nummer. Oplys nummeret i Informationen – det gør vores arbejde meget nemmere og fejlen kan hurtigere udbedres.

Reklamer og andre budskaber på din campingvogn
Det er ikke tilladt at have reklamer m.m. på sin campingvogn.

Udlejning af din campingvogn
Det er ikke tilladt at leje sin campingvogn/enhed ud til andre personer, ej heller udlåne den.

Generel oprydning
Af hensyn til alle de gæster der hvert år besøger Feddet, ønsker vi at pladserne fremstår pæne og ryddelige.  Når I kører fra jeres plads, må I gerne lade havemøbler, grill samt max. 10 flytbare prydgenstande blive stående. Alt andet skal være pakket væk, herunder f.eks. cykler, læsejl og hundehegn. Har I nogle spørgsmål, er I velkommen til at henvende jer i informationen.  

Feddet Strand Resort kan altid opsige aftalen med øjeblikkeligt varsel uden refusion ved misligholdelse af gældende retningslinjer.

Se i øvrigt FAQ liste for øvrige retningslinjer og ofte stillede spørgsmål.

Tyvstart foråret, kom allerede den 3. marts 500,- DKK (der tages forbehold for vinterkapacitet)

Forår / Sommer / Sensommer / Vinter

Ekstra voksen (12 år – ) 400,- DKK
Ekstra barn (6 mdr. – 11 år) 200,- DKK
Ekstra barn (0-6 mdr.) Gratis
Tilslutningsgebyr inkl. 50 kWh 450,- DKK pr. sæson
Miljøgebyr pr. person pr. sæson 100,- DKK.
Strømforbrug efter 50 kWh forbrug 4,50 pr. kWh
Køb af ekstra personer gælder kun såfremt pladsens lejere er tilstede på pladsen. Alternativt anbefaler vi deleordning.

Helårssæson

Ekstra voksen (12 år – ) 1.200,- DKK
Ekstra barn (6 mdr. – 11 år) 600,- DKK
Ekstra barn (0-6 mdr.) Gratis
Tilslutningsgebyr inkl. 150 kWh 1.000,- DKK
Miljøgebyr pr. person pr. sæson 400,- DKK.
Strømforbrug efter 150 kWh forbrug 4,50 pr. kWh.
Køb af ekstra personer gælder kun såfremt pladsens lejere er tilstede på pladsen. Alternativt anbefaler vi deleordning.

Strømprisen er gældende fra 1.1 til 31.12 i gældende år. Har du sæsoner, som overlapper disse datoer, bedes du afregne din strøm før disse datoer for at afregne til indeværende årstakst.

Deleplads for flere familier

Såfremt I er flere husstande om at dele jeres fælles campingvogn på den samme sæsonplads, betales lejebeløbet + 50 %
Gælder for maks 2 husstande

Forlæng/tyvstart din forårs- og/eller sensommersæson

Tilvalg af uge 25,26 og 32,33.
Køb 1 tilvalgsperiode ekskl. strømforbrug 1.495,- DKK
Køb 2 sammenhængende tilvalgsperioder ekskl. strømforbrug 2.495,- DKK

Strøm

Ved ankomst medbringes jeres elkabel i informationen, hvor det bliver plomberet sammen med elmåleren, som vi udleverer.

HUSK at afregne strøm efter hver endt sæson – også selvom I har flere sammenhængende sæsoner. Sæsoner på Feddet opdeles i forår, sommer, sensommer og vinter. Start- og slutdatoer afhænger af, hvordan helligdage og ferier ligger på året.

Gastest

Ved leje af sæsonplads skal gyldig gastest forevises ved ankomst. OBS: Gastest er gyldig i 2 år fra prøvedato.

Post

Du må gerne få omdirigeret din post til vores adresse, når du besøger os, men vi tillader desværre ikke at have folkeregisteradresse på Feddet Strand Resort.

Ved leje af sæsonplads skal gyldig gastest forevises ved
ankomst. OBS: Gastest er gyldig i 2 år fra prøvedato.
Ved ankomst udleveres en måler. Måler plomberes med jeres eget medbragte kabel (husk kabel).

Forår og sensommer

Ved køb af en sæsonplads bookes automatisk samme plads til næste forår/sensommer. Ønsker man ikke pladsen, bedes man selv gøre os opmærksom på dette, og vi kan dermed ikke garantere, at man kan få samme enhed, hvis man ikke booker forår/sensommer i samme år.

Eksempel: 
Kunde ønsker at booke forår 2023, fravælger sensommer 2023, men ønsker igen forår 2024. Kunde skrives op på venteliste til forår 2024 og får besked om ledige forårspladser 2024, når sensommersæsonpladser 2023 har givet tilsagn ift. fremadrettet køb.

Ventelisten skyldes, at fravælger man den ene sæson, dvs. forår eller sensommer, så har andre gæster førsteretten til at vælge pladsenhed, hvis de ønsker at fortsætte næstkommende sæson på samme enhed.

Sommer

Ved køb af en sommersæsonplads, bedes man selv gøre os opmærksomme på, om man ønsker en plads/den samme plads året efter.
Såfremt I ved bookingdato har gjort os opmærksom på, at I ønsker denne plads fremadrettet, booker vi automatisk den næste sommersæson til jer.

Vintersæsoner

Ved køb af en vintersæsonplads, bedes man selv gøre os opmærksomme på, om man ønsker en plads/den samme plads året efter.
Såfremt I ved bookingdato har gjort os opmærksom på, at I ønsker denne plads fremadrettet, booker vi automatisk den næste vintersæson til jer.

Helårssæsoner

Køber I en helårssæson, booker vi automatisk det samme pladsnummer til jer året efter. Når den nye sæson nærmer sig, sender vi et brev ud, hvor I så melder jer til eller fra.

Book 2 sæsoner og spar 1.000,- DKK Vælg mellem forårs-/ sommer-/ sensommer-/ vintersæson i 2023

Book 3 sammenhængende sæsoner og spar 4.000,- DKK Vælg mellem forårs-/ sommer-/ sensommer-/ vintersæson i 2023.

Book 4 sammenhængende sæsoner og spar 7.000,- DKK Forårs-/ sommer-/ sensommer-/ vintersæson i 2023.

Se betalingsbetingelser for køb af flere sæsoner.

Forårspladser opkrævning

 • Forudbetaling 1000,- DKK. senest 14 dage efter reservation, dog tidligst 1. oktober 2022.
 • Restbeløb forfalder 60 dage før ankomst.
 • Hvis der er under 60 dage til ankomst, betales hele beløbet indenfor 14 dage efter reservation.
 • Ved booking under 14 dage til ankomst betales hele beløbet ved ankomst.

Sommerpladser opkrævning

 • Forudbetaling 1000,- DKK. senest 14 dage efter reservation
 • Restbeløb forfalder 60 dage før ankomst.
 • Hvis der er under 60 dage til ankomst, betales hele beløbet indenfor 14 dage efter reservation.
 • Ved booking under 14 dage til ankomst betales hele beløbet ved ankomst.

Sensommerpladser opkrævning

 • Forudbetaling 1000,- DKK. senest 14 dage efter reservation
 • Restbeløb forfalder 60 dage før ankomst.
 • Hvis der er under 60 dage til ankomst, betales hele beløbet indenfor 14 dage efter reservation.
 • Ved booking under 14 dage til ankomst betales hele beløbet ved ankomst

Helårspladser opkrævning

 • Forudbetaling 1000,- DKK. 14 dage efter reservation, dog tidligst 1. oktober
 • Restbeløb forfalder 60 dage før ankomst.
 • Hvis der er under 60 dage til ankomst, betales hele beløbet indenfor 14 dage efter reservation.
 • Ved booking under 14 dage til ankomst betales hele beløbet ved ankomst

Vinterpladser opkrævning

 • Forudbetaling 1000,- DKK. senest 14 dage efter reservation
 • Restbeløb forfalder 60 dage før ankomst.
 • Hvis der er under 60 dage til ankomst, betales hele beløbet indenfor 14 dage efter reservation.
 • Ved booking under 14 dage til ankomst betales hele beløbet ved ankomst

Vinterparkering opkrævning

 • Forudbetaling 1000,- DKK. senest 14 dage efter reservation
 • Restbeløb forfalder 60 dage før ankomst.
 • Hvis der er under 60 dage til ankomst, betales hele beløbet indenfor 14 dage efter reservation.
 • Ved booking under 14 dage til ankomst betales hele beløbet ved ankomst

Havne/svajepladser opkrævning

 • Forudbetaling 1000,- DKK. senest 14 dage efter reservation
 • Restbeløb forfalder 60 dage før ankomst.
 • Hvis der er under 60 dage til ankomst, betales hele beløbet indenfor 14 dage efter reservation.
 • Ved booking under 14 dage til ankomst betales hele beløbet ved ankomst.
 • Ved køb af 2, 3, 4 sæsoner, betales 1000,- DKK. i forudbetaling senest 14 dage efter reservation.
 • Ved køb af 2 sæsoner, specifikt forår 2023 og sensommer 2023 skal der gives besked  herom senest 1. maj 2023, hvor forudbetaling 1000,- DKK. skal betales, om i også ønsker sensommersæsonpladsen 2023. Restbeløb forfalder 60 dage før ankomst.
 • Ved køb af 2 sæsoner, specifikt sensommer 2023 og forår 2024 skal der gives besked  herom senest 1. oktober 2023, hvor forudbetaling 1000,- DKK. skal betales, om i også ønsker forårssæsonpladsen 2024. Restbeløb forfalder 60 dage før ankomst.
 • Ved køb af 3 eller 4 sammenhængende sæsoner forfalder restbeløb 60 dage før ankomst til første ankomne sæson.
 • Hvis der er under 60 dage til ankomst, betales hele beløbet indenfor 14 dage efter reservation.
 • Ved booking under 14 dage til ankomst betales hele beløbet ved ankomst.
 • Ved køb af 1,2, 3, 4 sæsoner, betales 1000,- DKK. i forudbetaling senest 14 dage efter reservation, dog tidligst 1. oktober 2023.
 • Restbeløb forfalder 60 dage før ankomst.
 • Hvis der er under 60 dage til ankomst, betales hele beløbet indenfor 14 dage efter reservation.
 • Ved booking under 14 dage til ankomst betales hele beløbet ved ankomst3

Ratebetaling kan opdeles i maks. 4 ens rater, med betaling på hinanden følgende måneder. 1. rate betales altid min. 60 dage inden ankomst. Der pålægges et ekspedtionsgebyr på kr. 250 pr. rate. Ved booking efter sæsonstart, kan betalingen ligeledes maks. opdeles i 4 ens rater, med betaling på hinanden følgende måneder og skal senest være os i hænde inden sæsonens ophør.

Husk max. 10 km/t. på pladsen, så vi passer på alle.

Er du sæsongæst, og har du 2 eller flere biler med, kan du parkere på parkeringsarealet langs hundeskoven.

Husk p-mærke til bilen, hvis du benytter lille parkeringsareal ved hundeskoven.

I tidsrummet kl.18.00 – 10.00 er det gratis at anvende parkeringsområdet. Brug adgangskort til bommen. Udenfor dette tidsrum takseres parkering med 4 klip eller 50,- DKK. Du kan alternativt købe årskort for 650,- DKK.

Der må gerne opsættes 1 opbevaringstelt max 3 m2. Der må ikke etableres fast gulv i opbevaringsteltet og teltet må ikke anvendes som køkkentelt.

 • Græsslåning kan ske i tidsrummet 10-12 og 14-16
 • Græsslåningsmaskiner kan lånes ved miljøstationen. Nøgle afhentes i informationen
 • Feddet slår græs rundt på områderne, vi forsøger at holde cirka 1 meters afstand til din campingvogn
 • I informationen kan afhentes græsfrø til eftersåning
 • Ved miljøstationen kan lånes haveredskaber
 • Campingpladsens telefonnummer: +45 56 72 52 06
 • Restaurant Feddet / BurgerBaren telefonnummer: +45 88 77 52 06
 • PizzaBaren: +45 88 77 83 81
 • Ved ikke akutte henvendelser efter lukketid faktureres 300 DKK pr. opkald (f. eks. åbning af bom for gæster efter lukketid).
 • I tilfælde af brand eller ulykke, husk: Stands og begræns skaden, ring 1-1-2, oplys adr. Feddet Strand Resort, Feddet 12, 4640 Faxe (husk pl. nr.) og send bud efter hjælp i informationen eller på telefon 56 72 52 06.
 • Ved brug for skadestue, ring til akutsygeplejersken på tlf. 70 15 07 08, som så vil henvise til hvilken skadestue I skal køre til.
 • Lægekonsultation: Kontakt Lægerne på Rønnedevej 31, 4640 Faxe, tlf. 56 71 31 30.
 • Ved brug for læge udenfor almindelig åbningstid, kontaktes vagtlægen på tlf. 70 15 07 00.

Læs og download kontrakten for helårsgæster her.

Priser 2023

Group

Følgende er inkluderet i prisen

 • Husstandens beboere – Der skal dog betales miljøgebyr efter antal personer.
 • Ingen begrænsning i antal overnatninger for husstandens beboere.
 • Fri brug af bruse- og toiletfaciliteter
 • Hunde er inkl. i sæsonprisen
 • Dagsgæster i tidsrummet kl.07.00-23.00 ( der skal dog betales for parkering )
 • Fri brug af WiFi.

Ring på telefon +45 56 72 52 06

Vi sidder klar til at hjælpe dig med at booke lige netop den sæsonplads du og din familie drømmer om.

Helårssæson 2023

1. marts 2023 til 1. marts 2024

Depositum: 2.500,- DKK
Dette beløb indbetales før ankomst og tilbagebetales efter endt afrejse, når enheden er forladt og godkendt af campingpladsen.

Vinter 2023 / 2024

05. november 2023 til 1. marts 2024

Pool, spabad og sauna er åben for brug alle dage i vinterperioden. (Undtaget uge 1-6, hvor poolen er lukket pga. vedligehold) StrandBaren, Restaurant Feddet og PizzaBaren har åbent på udvalgte dage. Se aktivitetskalenderen.

Tillægspriser

Tyvstart foråret

Tyvstart foråret, kom allerede den 3. marts 500,- DKK (der tages forbehold for vinterkapacitet)

Forår / Sommer / Sensommer / Vinter

Ekstra voksen (12 år – ) 400,- DKK
Ekstra barn (6 mdr. – 11 år) 200,- DKK
Ekstra barn (0-6 mdr.) Gratis
Tilslutningsgebyr inkl. 50 kWh 450,- DKK pr. sæson
Obligatorisk miljøgebyr pr. person pr. sæson 100,- DKK.
Strømforbrug efter 50 kWh forbrug 4,50 pr. kWh
Køb af ekstra personer gælder kun såfremt pladsens lejere er tilstede på pladsen. Alternativt anbefaler vi deleordning.

Helårssæson

Ekstra voksen (12 år – ) 1.200,- DKK
Ekstra barn (6 mdr. – 11 år) 600,- DKK
Ekstra barn (0-6 mdr.) Gratis
Tilslutningsgebyr inkl. 150 kWh 1.000,- DKK
Obligatorisk miljøgebyr pr. person pr. sæson 400,- DKK.
Strømforbrug efter 150 kWh forbrug 4,50 pr. kWh.
Køb af ekstra personer gælder kun såfremt pladsens lejere er tilstede på pladsen. Alternativt anbefaler vi deleordning.

Strømprisen er gældende fra 1.1 til 31.12 i gældende år. Har du sæsoner, som overlapper disse datoer, bedes du afregne din strøm før disse datoer for at afregne til indeværende årstakst.

Deleplads for flere familier

Såfremt I er flere husstande om at dele jeres fælles campingvogn på den samme sæsonplads, betales lejebeløbet + 50 %
Gælder for maks 2 husstande

Forlæng din sæson

Tilvalg af uge 25,26 og 32,33.
Køb 1 tilvalgsperiode ekskl. strømforbrug 1.495,- DKK
Køb 2 sammenhængende tilvalgsperioder ekskl. strømforbrug 2.495,- DKK

Få rabat på sæsoner

Vælg mellem forårs-/ sommer-/ sensommer-/ vintersæson i 2023

 • Book 2 sæsoner og spar 1.000,- DKK 
 • Book 3 sammenhængende sæsoner og spar 4.000,- DKK 
 • Book 4 sammenhængende sæsoner og spar 7.000,- DKK 

Se betalingsbetingelser for køb af flere sæsoner, længere oppe på siden.

Forteltshygge på Feddet
Fastliggerområde på Feddet

FAQ - Guidelines for sæsongæster

Group
 • Dit bomkort er personligt og må ikke bruges til at åbne for andre gæster. Dit bomkort gælder som adgangskort til vores bomme, Fun & Play legeland samt pool og spa, adventuregolf, familierum eller padeltennis, såfremt der er point på kortet.
 • Dit bomkort giver kun adgang til det område, som du bor i. Har du brug for at komme ind på andre områder, henvend dig venligst i informationen og vi hjælper dig.
 • Bommene er lukket i tidsrummet kl.23.00 – 07.00. I dette tidsrum er bilkørsel på pladsen ikke tilladt.
 • Der skal være ro på campingpladsen i tidsrummet kl. 23.00 – 07.00, og der skal altid vises hensyn og respekt til jeres med campister. Musik og andet højlydt må ikke kunne høres uden for eget telt, campingvogn eller hytte.
 • Ved opsætning af vogn og fortelt skal brandafstanden på 3 meter til næste vogn overholdes.
 • Husk max 10 km/t på pladsen.
 • Rene områder er en fryd for øjet, så papir og andet affald har man selvfølgelig lært sig selv og sine børn at lægge i affaldsstativet.
 • Grill er tilladt på campingpladsen, med mindre opslag forbyder dette. Husk afstand til telte og ingen engangsgrill direkte på græsset!
 • Bål er ikke tilladt på Feddet.
 • Følg veje og stier – respekter jeres medcampisters privatliv.
 • Hunde skal føres i snor og luftes uden for pladsen. Hundeposer kan frit afhentes ved Informationen og i hundeskoven.
 • Legepladserne er åbne i tidsrummet kl. 8.00 – 22.00.
 • Adgang til vores dyrefold er på eget ansvar og bør ske i følge med en voksen person.
 • Miljøstationen er kun til husholdningsaffald. Affald skal sorteres i korrekte fraktioner. 
 • Der må maks. forefindes en bil pr. plads. Nr. 2 bil skal parkeres på hundeskovsparkeringen. Adgang købes i informationen.
 • Elvarme i fortelte er IKKE tilladt.
 • Dagsgæster er velkomne i tidsrummet kl. 07.00 – 23.00 og er inkluderet i prisen.
 • Overnattende gæster hos sæsongæster betaler halv pris. 
 • Alle campingenheder er med 10 amp.
 • Vandposter må ikke bruges til bortskaffelse af spildevand.
 • Spildevand bedes bortskaffet i udslagskummer for kemisk toilet. Ikke ved tappestederne for frisk vand.
 • Hvis I observerer noget i servicebygningerne, som ikke fungerer, som det skal, så giv os endelig besked, I er brugerne og observerer fejlene først. På alle dørene i servicebygningerne er der påsat et nummer. Oplys nummeret i Informationen – det gør vores arbejde meget nemmere og fejlen kan hurtigere udbedres.

Vi opdaterer løbende denne side.

Send os gerne spørgsmål m.m., som du som sæsongæst synes bør indgå på denne liste.

Besøg Feddet inden du booker en sæsonplads - Book et ophold her

Klik på kortet for at hente det i PDF version