Hvorfor ikke lade ferien vare hele året?

På Feddet Strand Resort tilbyder vi sæsonpladser til jeres campingvogn.

Sæsonpladser 2024

En sæsonplads på Sjælland på Feddet Strand Resort giver mange oplevelser for hele familien.

Glæd hele familien med en sæsonplads på Feddet Strand Resort. Oplev årstidernes forskellige udtryk, og mærk naturens variationer i fantastiske omgivelser. Ud over friheden til at komme og gå som du vil, giver en sæsonplads også mere luft i økonomien. Der er nemlig gode besparelser at hente med en sæsonplads på Feddet Strand Resort.

Feddet Strand Resort har vinteråbent og tilbyder sæsonpladser hele året.

Fortrækker du forårets liv, sommerens varme eller måske sensommerens ro – så har vi pladser klar i naturskønne omgivelser. Vi tilbyder også vinter camping for dem, som nyder hyggen og stilheden i den koldere periode.

Vi tilbyder XL-, komfort-, guld-, sølv- og bronzepladser.

På Feddet Strand Resort er vores pladser inddelt i 5 pladskategorier. Du kan vælge imellem XL-, komfort-, guld-, sølv- eller bronzepladser. XL-pladser, og er til dig, som har behov for ekstra meget plads. Guldpladser er vores gode pladser, og er til dig, som vil forkæles. Pladserne er enten placeret tæt ved stranden, nogle med havudsigt eller tæt ved vores faciliteter. Vores sølvpladser ligger også rigtigt godt, men er til dig, som kan nøjes med lidt mindre komfort. Vores bronzepladser er til dig, som ønsker billig camping. Her er afstanden til stranden og faciliteter lidt længere, men vi lover dig, at du også kommer til at bo godt. Ønsker du ekstra komfort, er der vand og afløb direkte på vores komfortpladser.

Nyttige oplysninger for sæsongæster

For at give dig den bedst mulige service og deraf undgå misforståelser, bedes alle spørgsmål, som drejer sig om sæsonpladser m.m. stilles til følgende medarbejdere i informationen:

 • Rikke Kjeldal Andersen, Sæson- og helårsansvarlig

REGLERNE ER OPDATERET D. 16. MARTS 2024 

Ønsker du en forårssæson, sommersæson, efterårssæson eller vintersæson, har vi enhedspladser til dette på området der ligger øst for informationen. Denne del af ferieresortet kalder vi for strandsiden. De enhedspladser, som er tilgængelige som sæsonpladser, er enhedspladserne 141-376, dog med enkelte undtagelser.

Ved opsætning af vogn og fortelt


Ved opsætning af vogn og fortelt, skal brandafstanden på 3 meter til næste vogn overholdes. Dvs. at I skal have 1,5 meter til skel. Hvis dette ikke er muligt eller I skulle have nogle spørgsmål, er I velkomne til at kontakte receptionen. Campingvognen samt forteltet skal placeres mod syd på enheden, således fortelt vender mod syd, af hensyn til bedst mulig udsigt for alle. Der kan i visse tilfælde gives dispensation, dette skal dog aftales med receptionen. Det er ikke tilladt at regulere i terrænet, eller regulere i naturen. Endvidere må der opsættes maksimalt 1 stk. opbevaringstelt på ca. 3 m2.

Strøm

Ved ankomst medbringes jeres elkabel i receptionen, hvor det bliver plomberet sammen med elmåleren, som vi udleverer. HUSK at afregne strøm efter hver endt sæson – også selvom I har flere sammenhængende sæsoner. Prisen kan reguleres i tilfælde af udefrakommende faktorer, såsom energi- og øvrige samfundskriser, krig, force majeure m.m. I tilfælde af yderligere prisstigninger fra vores el-leverandør, kan aftalen med 4,50 kr. pr. kWh opsiges med øjeblikkeligt varsel.

Salg af campingvogn

Ved salg af campingvogn, er det ikke muligt at sælge enhedspladsen med, medmindre Feddet Strand Resort har givet skriftligt tilsagn om dette. 

Registrering af vognen

Campingvognen skal enten være indregistreret (hvid nummerplade) eller have den grønne nummerplade med gyldigt årsmærke. Vær opmærksom på at årsmærket skal fornys hvert år.

Vedligeholdelse af enhedsplads

Enhedspladsen skal til enhver tid holdes i pæn og ryddelig stand. Klipning af græs påhviler gæsten. Overholdes dette ikke, har campingpladsen ret til at udføre arbejdet og sende regning på udført arbejde, minimum fakturering er på DKK 2.000,00. 

Vedligeholdelse af campingvogn


Campingvogn samt telt skal til enhver tid holdes i pæn og ordentlig stand og opfylde mobilitetskravene.

Mobilitetskrav

Campingvogne skal ifølge campingreglementet være af en sådan teknisk/mekanisk tilstand, at de uden videre vil kunne godkendes til en færdselsregistrering af Statens Bilinspektion.

Det er gæstens ansvar at sørge for, at følgende er opfyldt:

 • Træktøjet skal være brugbart og fast monteret på campingvognen.
 • Campingvognen skal være monteret med funktionsdygtige fælge og dæk.
 • Opklodsning af campingvognens støtteben – evt. med bukke – er tilladt.
 • Bortset fra et evt. fortelt, der hurtigt skal kunne fjernes, skal campingvognen være umiddelbar mobil (flytbar).
 • Der må ikke være hverken små eller store tilbygninger eller konstruktioner under eller rundt om campingvognen.
 • Det er ikke tilladt at placere materiale som vandfast finer o. lign på pladsen., der ikke umiddelbart kan fjernes.
 • Direkte afløb ned i jorden må ikke forefindes.

Hvis ovenstående mobilitetskrav ikke overholdes, kan campingvognen ikke blive på pladsen, da den ikke overholder campingreglementet. Feddet Strand Resort forbeholder sig derfor retten til at opsige aftalen.

Haveaffald

Vi afhenter, så vidt vi har tid, hver 14. dag jeres grønne affald, grene og græs. I bedes lægge det ud til vejen i klare plastiksække. Løst grønt affald og grønt affald i sorte sække accepteres ikke. 

Vis hensyn – Det er vejen til god stemning og campinghygge

 • Øl, vin og andre alkoholiske drikke bør nydes bedst i hyggeligt selskab og ”hjemme”
Det er ikke velset at nyde alkohol i det offentlige rum, såsom på legepladser m.m.
 • Rene omgivelser er en fryd for øjet – Brug skraldespandene og saml gerne op hvis du ser noget som andre har smidt på jorden.
 • Kør maks. 10 kilometer i timen, der er legende børn!
 • Ved tappestederne hentes drikkevand. Afløbene ved tappestederne er KUN beregnet til at bortlede spildt drikkevand.
 • Spildevand bortledes i rummene for kemisk toilet.
 • De gule haveslanger ved tappestederne er til brandbekæmpelse, men må også gerne bruges til vask af campingvogne.
 • Der er højt til loftet, men væggene er tynde. Vis hensyn til dine naboer, der skal være ro kl. 23 – 07.
 • Alle har brug for privatliv – følg veje og stier, selvom det er en omvej.
 • Hunden er menneskets bedste ven – også din nabos. Vis hensyn ved at hunden føres i snor uden for din enhedsplads og at efterladenskaber på ferieresortet fjernes. Hundeposer kan afhentes gratis ved receptionen
 • Kørsel med elektrisk løbehjul m.m. skal foregå med hensyntagen til andre gæster. Max. 10 km. i timen er også gældende for elektriske løbehjul. Kørsel med enhver form for ikke indregistrerede køretøjer såsom bil, mc, ATV samt scooter m.v. på eller omkring ferieresortet er forbudt. Færdsels- og parkeringsskiltning opsat på og omkring ferieresortet skal til hver en tid respekteres. Ved færdsel og ophold udenfor ferieresortets område gælder naturfredningsloven.

Haver

Nytte- og prydhaver må ikke etableres, ligesom udplantning af blomster og lignende på enhedspladsen ikke må finde sted. Der må heller ikke plantes hæk. 
Opstilling af maks. 5 flytbare prydgenstande (f.eks. krukker, solcellelamper, lanterner m.v.) er tilladt, når man er tilstede. Ved afrejse skal dette være pakket væk, af hensyn til vejr og vind.

Belægninger

Der må ikke etableres belægninger på enhedspladsen.

Bygningskonstruktioner m.m.

Der må ikke under nogen form opføres bygninger/bygningsdele – hverken fritstående eller tilbygget den opstillede campingvogn, som fx. pavilloner. 
Det er tilladt at opsætte et sædvanligt fortelt til campingvognen i teltdug og uden faste vægge, tagrender, vinduer og døre. Forteltet skal kunne nedtages i løbet af 4 timer.

Gastest

Der skal fremvises gyldig gastest. Gastest er gyldig i 2 år fra prøvedato.

Fortelt og forteltsunderlag

Fibertex/forteltsunderlag må gerne benyttes under forteltet, men må IKKE være synligt. Der må IKKE etableres et fast gulv, medmindre man har valgt alle 4 sæsoner OG har et standbytelt. Det faste gulv skal være udformet som et terrassegulv UDEN isolering og må ikke hæves fra terrænet. Det er dog tilladt at hæve til vandret niveau. Laveste niveau på gulv skal være i højde med jorden.  Der må ikke foretages regulering i terrænet. Gulvet må IKKE være større end teltet, ligesom indgangspartier ikke accepteres. Teltkant mod jorden afsluttes med lærketræ eller med malet sort træ. Det er ikke tilladt at lægge udendørstæpper udenfor fortelt. Det er tilladt at opsætte op til 2 stk. anneks på teltet. Hvis der er nogen spørgsmål – kontakt endelig receptionen.

Græsslåning

Vi vil meget gerne slå græsset, men da vi ikke kan komme helt ind til jeres vogn og fortelt, kan I låne nøgle til plæneklipper i receptionen. Plæneklipperne står ved Miljøstationen. Græsslåning kan ske i tidsrummet kl. 10.00- 12.00 og 14.00-16.00.

Hegn og læsejl


Det er tilladt at opstille læsejl, når man er på ferieresortet – dog ikke opsat på trækonstruktioner eller i ferieresortets træer. Faste og permanente hegn – eksempelvis flethegn, plastikhegn, trådhegn m.v. – må ikke forefindes. Dog kan hundehegn (max. højde 90 cm) opstilles når I befinder jer på ferieresortet. Der accepteres 2 forskellige varianter af hundehegn (kontakt receptionen ved tvivl). Hundehegnet må max. gå 4 meter ud fra forteltet og må ikke fylde mere end forteltets bredde. Hundehegn skal naturligvis holdes inden for egen enhedsplads.

De to tilladte typer hundehegn kan ses herunder:

Læsejl

Læsejl må forefindes når I er tilstede på ferieresortet. Når I forlader ferieresortet, skal læhegn og trådhegn pakkes væk, af hensyn til vejr og vind. Dette gælder dog ikke ved dagsture. Ved dagsture er det tilladt at have det stående mens man er væk. (Ved dagsture forstås, at overnatning sker på ferieresortet.) Er der udsigt til blæst, skal læsejl under alle omstændigheder nedtages af hensyn til sikkerheden.

Prydgenstande


I bedes pakke prydgenstande og havemøbler sammen, når i ikke er tilstede på ferieresortet. Med prydgenstande menes solcellelamper, krukker og potter. Max 5 krukker/potte/prydgenstande pr. enhedsplads. Det er ikke tilladt at have prydgenstande stående, når I ikke er på ferieresortet. Dette skal pakkes væk og sættes i fortelt, langs campingvognen eller forteltet. Ligeledes må ferieresortets ejendele, herunder naturen ikke anvendes til prydgenstande, såsom lyskæder i buske m.m.

Antenner, flagstænger m.m.

Fritstående antennemaster, flagstænger og lignende må ikke opstilles på enhedspladsen. Antenner, incl. paraboler, accepteres, når de monteres på campingvognen.

Hunde og hundesnor


Hunde skal føres i snor og luftes uden for pladsen. Hundeposer kan frit afhentes ved receptionen. Hundehegn må gerne benyttes når I er på ferieresortet, når I forlader ferieresortet skal hegnet være fjernet.

Familiebad


Da vi ønsker at familiebad benyttes som familierum og ikke toiletter, hundevask m.m. koster det 20,00 DKK eller 1 point pr. gang, pengene eller pointet trækkes ved at benytte kortlæseren ved indgangsdøren til familiebadet, alternativt jeres telefon via C-wallet. Husk at låse døren indvendigt. Penge gives ikke retur. Alternativt henvises til almindelige bade og toiletter. Henvend jer i receptionen for at få sat penge eller point ind på jeres adgangskort eller telefon via C-wallet.

Bomme og parkering


Bommene kan åbnes mellem 7.00 – 23.00: Hvis I ankommer til ferieresortet uden for dette tidsrum, henvises der til vores parkeringsplads.
Hvis der, mod forventning, er brug for at få bommen op i tidsrummet 23.00 – 7.00, bliver der opkrævet et vagtgebyr på 350 DKK.
I må parkere én bil på jeres enhedsplads. Har i mere end en bil, kan nr. 2 bil parkeres på parkeringspladsen. Lad venligst være med at hjælpe andre med at komme ind og ud med dit kort, så undgår vi nogle af fejlene med kortene.

Parkering

Du har altid mulighed for, at parkere én bil ved din enhedsplads. Her bruger du dit bomkort. Bil nr. 2 skal parkeres på parkeringspladsen, som er placeret til højre på indkørselsvejen til Feddet.
For at parkere din bil på parkeringspladsen, skal du forbi receptionen og have tilknyttet din bils nummerplade. Der kan tilknyttes max. 2 nummerplader af husstandens biler pr. plads. Du skal IKKE bruge dit bomkort til at åbne bommen ved parkeringspladsen, du skal blot køre hen til bommen, så åbner denne, når din nummerplade er registreret i receptionen.
Det er gratis for dig at tilføje op til 2 af husstandens biler til din plads.
For sæsongæster kan parkering også betales med point. Det koster 6 point pr. parkering, uanset tid. Ved parkering med point, skal du holde dit bomkort op foran læseren ved indkørselsbommen, og du skal IKKE trykke for at få en billet. Når du kører ud igen, skal kortet også holdes op ved udkørselsbommen. Bemærk: Det er kun Feddet’s chipkort der virker til parkeringsanlægget. Hør mere i receptionen.
Du kan kun bruge kortet en gang pr. 30 minutter. Har du brug for at lukke flere biler ind på dine point i forbindelse med fødselsdag eller lign., skal du henvende dig i receptionen.
Hvis du får gæster, og vil betale for deres parkering, skal du altså op og lukke gæsten ind og ud med dit bomkort. Men husk der skal være min. 6 point på kontoen, for at du kan lukke dem ud igen.

Er der noget der ikke virker som det skal?

Hvis I observerer noget i servicebygningerne, som ikke fungerer, som det skal, så giv os endelig besked. I er brugerne og observerer fejlene først. På alle dørene i servicebygningerne er der opsat QR-koder. Oplever I et problem på et toilet, er vasken stoppet, mangler der papir, er bruseren gået i stykker, trænger der til rengøring eller andre problemer, så kan I scanne QR koden med en smartphone og melde problemet ind direkte til os.

Udlejning af din campingvogn

Det er ikke tilladt at udleje sin campingvogn på kommerciel basis, hvor du modtager betaling for lån eller leje af din campingvogn, så længe den står på Feddet Strand Resort. 
Såfremt du låner din campingvogn ud til familie eller venner, skal disse blot registrere sig i receptionen og betaler almindeligt overnatningsgebyr pr. person. Ved manglende overholdelse af ovenstående vil der ske øjeblikkelig bortvisning af gæsten samt dig som lejer fra campingpladsen uden nogen former for refusion.

Gæster

I er forpligtet til at anmelde overnattende gæster ved ankomsten. Gæster skal meldes i receptionen og skal parkere bil på parkeringspladsen. Overnattende gæster betaler ½ overnatningsgebyr pr. person, såfremt I er tilstede i campingvognen. Dagsgæster er inklusiv i prisen, men der skal dog betales for parkering. Dagsgæster må kun opholde sig på pladsen i tidsrummet kl. 7-23. Herefter er de overnattende gæster og skal meldes i receptionen. Dagsgæster kan, mod betaling, parkere på parkeringspladsen. Ved manglende overholdelse af ovenstående vil der ske øjeblikkelig bortvisning af gæsten samt dig som lejer af enhedspladsen uden nogen former for refusion.

Reklamer og andre budskaber på din campingvogn


Det er ikke tilladt at have reklamer m.m. på sin campingvogn.

Hyndebokse m.m.

Det er tilladt at opsætte 1 stk. hyndeboks, enten i opbevaringstelt eller ved trækstang på campingvognen.

Miljø og klima

I større og større grad ser vi et stigende fokus på det at passe på klimaet og samtidigt bruge vores ressourcer med fornuft. På Feddet Strand Resort ønsker vi at gøre en særlig klimaindsats for at passe på miljøet og naturen, som er omkring os. Vi har derfor sat miljøet i fokus til glæde for os alle, som i stigende grad vokser sig ind i vores dagligdag som det “normale” at gøre og tænke. Ønsket om at passe på jorden og jordens ressourcer er noget vi alle ønsker, men har svært ved at forholde os til ift. det samlede billede, og netop derfor skal vi alle gøre en indsats, for at vi sammen kan bevæge os i den rigtige retning.
Der er derfor obligatorisk affaldssortering for alle sæsongæster

 • Dit affald skal afleveres på miljøstationen, som ligger over for minigolfbanen.
 • Ved ankomst udleveres affaldsspande, som skal bruges til sortering. Alt affald skal sorteres inden aflevering på miljøstation.
 • De opstillede containere må kun benyttes til almindeligt køkkenaffald. Husk at sortere affaldet, så vi hjælper hinanden med at passe på miljøet og genanvende ressourcerne på en korrekt måde.
 • Alt andet affald skal I selv sortere og bortskaffe såsom storskrald.
 • Storskrald (køleskabe, skabe, frysere, komfurer, træaffald m.m.) accepteres ikke på miljøstationerne, det skal afleveres til en kommunal genbrugsplads. Vi henviser til Rønnede genbrugsplads. Se infotavler for yderligere Information.
 • Poser til opsamling af affald ved gåture kan afhentes i receptionen. Hjælp os med at samle det affald op, som man møder på sin vej, så vi alle passer på naturen.
 • Rensningen
er et privat område, hvor vi desværre har oplevet at gæster på pladsen smider affald. Der må under ingen omstændigheder smides affald!

Generel oprydning


Når I kører fra jeres enhedsplads, skal alt, såsom grill, havemøbler, cykler, prydgenstande o. lign. være pakket væk. Med dette menes, at løse genstande såsom prydgenstande, haveborde, stole, grill, cykler m.m. er placeret langs campingvognen, langs forteltet eller i opbevaringsteltet. Denne liste er ikke udtømmende.

Vi henstiller til, at man bruger sin sunde fornuft ift. antallet af nødvendige genstande. Det er ikke tilladt at opbevare genstande under sin campingvogn som f.eks. byggematerialer m.m. ligesom det heller ikke er tilladt at opsætte konstruktioner såsom træplader, hegn eller lignende under sin campingvogn. Denne liste er ikke udtømmende. 

Af hensyn til alle de gæster der hvert år besøger Feddet, ønsker vi at pladserne fremstår pæne og ryddelige. Det er derudover også en nødvendighed for at ting ikke flyver rundt på pladsen ved blæst og storm.

Misligholdelse af aftale


Ved misligholdelse af manglende betaling, manglende overholdelse af gældende regler og retningslinjer og god opførsel, forbeholder Feddet Strand Resort sig retten til at opsige gæsten med øjeblikkeligt varsel uden nogle former for refusion. 

Se i øvrigt FAQ liste for øvrige retningslinjer og ofte stillede spørgsmål

BEMÆRK: FRA 2025 VIL DER IKKE LÆNGERE VÆRE HELSÆSONPLADSER PÅ FJORDSIDEN. NEDENSTÅENDE REGLER UDGÅR DERFOR NÅR OMRÅDET LUKKER FOR HELÅRSCAMPING OG OMDANNES TIL TURISTPLADSER.

Følgende retningslinjer gælder for pladser der ligger vest for informationen. Dette område kalder vi Fjordsiden, og består udelukkende af helsæsonpladser. Vi henviser i øvrigt til kontrakten for yderligere information. Denne liste er ikke udtømmende.

Enhedspladsernes indretning

(Skal ses i sammenhæng med mobilitetskravet, ID.nr.ordning og kontrolfunktionen)

Beplantning
Enhedspladserne kan af lejrchefen hegnes med beplantninger efter
en samlet plan for hele campingpladsen. Beplantningen må ikke være til hinder for, at en campingvogn –uanset størrelse – til enhver tid kan køres til og fra enhedspladsen. Det tilrådes, at der højst er beplantning omkring 3 af enhedspladsens sider.

Hegn og læsejl
Det er tilladt at opstille læsejl, når man er på campingpladsen – dog ikke opsat på trækonstruktioner eller campingpladsens træer. Faste og permanente hegn – eksempelvis flethegn, plastikhegn, trådhegn m.v. – må ikke forefindes. Dog kan hundehegn (max. højde 90 cm) opstilles når I befinder Jer fysisk på campingpladsen. Der accepteres 2 forskellige varianter af hundehegn. Nedenfor ses de to varianter af hundehegn, som må opstilles. Fælles for de to hegn er, at de skal pakkes væk, når i ikke er på pladsen og må ikke blive stående ifbm. nyplantning.  

De to tilladte typer hundehegn kan ses herunder:

Haver og prydgenstande
Nytte- og prydhaver må ikke etableres, ligesom udplantning af blomster og lignende på enhedspladsen ikke må finde sted. Opstilling af max 10 flytbare plantekrukker/potter/prydgenstande kan finde sted umiddelbart ved campingvognen.

Vedligeholdelse af plads og oprydning
Pladsen skal til enhver tid holdes i pæn og ryddelig stand. Klipning af græs og hække påhviler dig som gæst. Alle hække skal have en max. højde på 1,80 m. På miljøstationen forefindes div. haveredskaber og græsslåmaskiner til fri afbenyttelse. Nøgle til græsslåningsmaskine kan afhentes i Informationen. 

Belægninger
Der kan efter lejrchefens anvisning nedlægges 2 rækker kørefliser i niveau med naturligt terræn/tilsvarende terrænforstærkning, således at kørsel til og fra enhedspladsen kan ske uden gener og skader. Der må ikke graves på enhedspladsen, ligesom der ikke må anlægges terrasser af fliser, træ eller lignende. I fortelte accepteres etablering af teltbund bestående af gulvtæppe, træbelægning, fliser eller lignende.

Bygningskonstruktioner m.m.
Der må ikke under nogen form opføres bygninger/bygningsdele -hverken fritstående eller tilbygget den opstillede campingvogn, fx pavilloner. Det er efter lejrchefens anvisning tilladt at opsætte et sædvanligt fortelt til campingvognen i teltdug og uden faste vægge, tagrender, vinduer og døre. Forteltet skal kunne nedtages i løbet af 15-30 minutter.

Endvidere kan opsættes et opbevaringstelt på ca. 3 m2 samt standby fortelte.

Antenner m.m.
Fritstående antennemaster, flagstænger og lignende må ikke opstilles på enhedspladsen. Antenner, incl. paraboler, accepteres, når de monteres på campingvognen.

Hunde og hundesnor
Hunde skal føres i snor og luftes uden for pladsen. Hundeposer kan frit afhentes ved Informationen. Hundehegn må gerne benyttes når I er på pladsen, når I forlader pladsen skal hegnet være fjernet.

Opsætning af campingvogn og fortelt
Ved opsætning af vogn og fortelt, skal brandafstanden på 3 meter til næste vogn overholdes. Dvs. at I skal have 1,5 meter til skel. Hvis dette ikke er muligt eller I skulle have nogle spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Informationen. 

Gastest
Der skal fremvises gyldigt gastest, gastest er gyldig i 2 år fra prøvedato.

Fortelt og forteltunderlag/udetæppe
Fibertex/forteltsunderlag/udetæppe må gerne benyttes under forteltet men må IKKE være synligt. Størrelse på fortelt må maks udgøre total længde af campingvogn. Hvis der er nogen spørgsmål – kontakt endelig informationen.

Familiebad bygning syd og nord og Fjorden
Da vi ønsker at familiebad benyttes som familierum og ikke toiletter, hundevask m.m. koster det 20,00 DKK eller 1 klip pr. gang. Pengene eller klippet trækkes ved at benytte kortlæseren ved indgangsdøren til familiebadet. Husk at låse døren indvendigt. Penge gives ikke retur. Alternativt henvises til almindelige bade og toiletter. Henvend jer i informationen for at få sat penge eller klip ind på jeres adgangskort.

Bomme og parkering
Bommene er åben mellem 7.00 – 23.00: Hvis I ankommer til pladsen uden for dette tidsrum, henvises der til vores parkeringsplads.
Hvis der, mod forventning, er brug for at få bommen op i tidsrummet 23.00 – 7.00, bliver der opkrævet et gebyr på 350 DKK.
I må parkere én bil på jeres plads. Har i mere end en bil, kan nr. 2 bil parkeres på parkeringspladsen. Lad venligst være med at hjælpe andre med at komme ind og ud med dit kort. Så undgår vi nogle af fejlene med kortene.

Parkering
Du har altid mulighed for, at parkere én bil ved din plads. Her bruger du dit bomkort. Bil nr. 2 skal parkeres på parkeringspladsen, som er placeret til højre på indkørselsvejen til Feddet.
For at parkere din bil på parkeringspladsen, skal du forbi receptionen og have tilknyttet din bils nummerplade. Der kan tilknyttes max. 2 nummerplader af husstandens biler pr. plads. Du skal IKKE bruge dit bomkort til at åbne bommen ved parkeringspladsen, du skal blot køre hen til bommen, så åbner denne, når din nummerplade er registreret i receptionen.
Det bliver gratis for dig at tilføje op til 2 af husstandens biler til din plads.
For sæsongæster kan parkering også betales med point (tidl. klip). Det koster 6 point pr. parkering, uanset tid. Ved parkering med point, skal du holde dit bomkort op foran læseren ved indkørselsbommen, og du skal IKKE trykke for at få en billet. Når du kører ud igen, skal kortet også holdes op ved udkørselsbommen. Bemærk: Det er kun Feddet’s chipkort der virker til parkeringsanlægget. Hør mere i receptionen. Du kan kun bruge kortet en gang pr. 30 minutter. Har du brug for at lukke flere biler ind på dine point i forbindelse med fødselsdag eller lign., skal du henvende dig i receptionen.
Hvis du får gæster, og vil betale for deres parkering, skal du altså op og lukke gæsten ind og ud med dit
bomkort. Men husk der skal være min. 6 point på kontoen, for at du kan lukke dem ud igen.
 
Ordne det ødelagte
Hvis I observerer noget i servicebygningerne, som ikke fungerer, som det skal, så giv os endelig besked. I er brugerne og observerer fejlene først. På alle dørene i servicebygningerne er der opsat QR-koder. Oplever I et problem på et toilet, er vasken stoppet, mangler der papir, er bruseren gået i stykker, trænger der til rengøring eller andre problemer, så kan I scanne QR koden med en smartphone og melde problemet ind direkte til os.
 
Udlejning af din campingvogn
Det er ikke tilladt at udleje sin campingvogn på kommerciel basis, dvs. du modtager betaling for lån eller leje af din campingvogn, så længe den står på Feddet Strand Resort. 
Såfremt du låner din campingvogn ud til familie eller venner, skal disse blot registrere sig i receptionen og betaler almindeligt overnatningsgebyr pr. person. Ved manglende overholdelse af ovenstående vil der ske øjeblikkelig bortvisning af gæsten samt dig som lejer fra campingpladsen uden nogen former for refusion.
 
Gæster
I er forpligtet til at anmelde overnattende gæster ved ankomsten. Gæster skal meldes i receptionen og skal parkere bil på parkeringspladsen. Overnattende gæster betaler ½ overnatningsgebyr pr. person, såfremt I er tilstede i campingvognen. Daggæster er inklusiv i prisen, der skal dog betales for parkering. Dagsgæster må kun opholde sig på pladsen i tidsrummet kl. 7-23. Herefter er de overnattende gæster og skal meldes i receptionen. Dagsgæster kan, mod betaling, parkere på parkeringspladsen. Ved manglende overholdelse af ovenstående vil der ske øjeblikkelig bortvisning af gæsten samt dig som lejer fra campingpladsen uden nogen former for refusion.
 

Reklamer og andre budskaber på din campingvogn
Det er ikke tilladt at have reklamer m.m. på sin campingvogn.

Generel oprydning
Af hensyn til alle de gæster der hvert år besøger Feddet, ønsker vi at pladserne fremstår pæne og ryddelige.  Når I kører fra jeres plads, må I gerne lade havemøbler, grill samt max. 10 flytbare prydgenstande blive stående. Alt andet skal være pakket væk, herunder f.eks. cykler, læsejl og hundehegn. Har I nogle spørgsmål, er I velkommen til at henvende jer i informationen.  

Misligholdelse af aftale
Ved misligholdelse af manglende betaling, manglende overholdelse af gældende regler og retningslinjer samt ved evt. samarbejdsvanskeligheder, forbeholder campingpladsen sig retten til at opsige gæsten med øjeblikkeligt varsel uden nogle former for refusion. 

Se i øvrigt FAQ liste for øvrige retningslinjer og ofte stillede spørgsmål.

Forår / Sommer / Efterår / Vinter

Ekstra personer

Køb af ekstra personer gælder kun såfremt pladsens lejere er tilstede på pladsen. Alternativt anbefaler vi en deleplads.
Ekstra voksen uden for husstanden (12 år – ) | 400,- DKK pr. voksen.
Ekstra barn  uden for husstanden (6 mdr. – 11 år) | 200,- DKK pr. voksen.
Ekstra barn  uden for husstanden(0-6 mdr.) Gratis

Miljøgebyr og strøm

Obligatorisk miljøgebyr pr. person pr. sæson – Dækker spande til affaldssortering, adgang til miljøstationen for bortskaffelse af husholdningsaffald samt forbrug af el, vand og varme i servicebygninger | 100,- DKK pr. pers.
Strømforbrug over 50 kWh betales efter forbrug med 4,50 DKK pr. kWh.

Alle 4 sæsoner

Ekstra personer

Køb af ekstra personer gælder kun såfremt pladsens lejere er tilstede på pladsen. Alternativt anbefaler vi en deleplads.
Ekstra voksen (12 år – ) | 1.200,- DKK pr. voksen
Ekstra barn (6 mdr. – 11 år) 600,- DKK
Ekstra barn (0-6 mdr.) Gratis

Miljøgebyr og strøm

Obligatorisk miljøgebyr pr. person pr. sæson – Dækker spande til affaldssortering, adgang til miljøstationen for bortskaffelse af husholdningsaffald samt forbrug af el, vand og varme i servicebygninger | 400,- DKK.
Strømforbrug over 200 kWh betales efter forbrug med 4,50 DKK pr. kWh.

Strømprisen er gældende fra 1.1 til 31.12 i gældende år. Har du sæsoner, som overlapper disse datoer, bedes du afregne din strøm før disse datoer for at afregne til indeværende årstakst.

Deleplads for flere familier

Såfremt I er flere husstande om at dele jeres fælles campingvogn på den samme sæsonplads, betales lejebeløbet + 50 %
Gælder for maks. 2 husstande.

Forlæng din sæson

Tilvalg af uge 25 ved forårssæson | 1.495,- DKK
Tilvalg af uge 25 + 26 ved forårssæson | 2.495,- DKK

Tilvalg af uge 33 ved efterårssæson | 1.495,- DKK
Tilvalg af uge 32 + 33 ved efterårssæson | 2.495,- DKK

Strøm

Ved ankomst medbringes jeres elkabel i informationen, hvor det bliver plomberet sammen med elmåleren, som vi udleverer.

HUSK at afregne strøm efter hver endt sæson – også selvom I har flere sammenhængende sæsoner. Sæsoner på Feddet opdeles i forår, sommer, efterår og vinter. Start- og slutdatoer afhænger af, hvordan helligdage og ferier ligger på året.

Gastest

Ved leje af sæsonplads skal gyldig gastest forevises ved ankomst. OBS: Gastest er gyldig i 2 år fra prøvedato.

Post

Du må gerne få omdirigeret din post til vores adresse, når du besøger os, men vi tillader desværre ikke at have folkeregisteradresse på Feddet Strand Resort.

Ved leje af sæsonplads skal gyldig gastest forevises ved
ankomst. OBS: Gastest er gyldig i 2 år fra prøvedato.
Ved ankomst udleveres en måler. Måler plomberes med jeres eget medbragte kabel (husk kabel).

Forår og sensommer

Ved køb af en sæsonplads bookes automatisk samme plads til næste forår / efterår. Ønsker man ikke pladsen, bedes man selv gøre os opmærksom på dette, og vi kan dermed ikke garantere, at man kan få samme enhed, hvis man ikke booker forår / efterår i samme år.

Et eksempel: 
En gæst ønsker at booke en forårsplads i 2024, men fravælger efteråret 2024. Gæsten ønsker dog igen en forårsplads i 2025. I dette tilfælde kan den samme plads ikke garanteres. Gæsten skrives derfor op på venteliste til forårssæsonen 2025 og får besked om ledige forårspladser 2025, når efterårspladser 2024 har givet tilsagn ift. fremadrettet køb.

Ventelisten skyldes, at fravælger man den ene sæson, dvs. forår eller sensommer, så har andre gæster førsteretten til at vælge pladsenhed, hvis de ønsker at fortsætte næstkommende sæson på samme enhed.

Sommer

Ved køb af en sommersæsonplads, bedes man selv gøre os opmærksomme på, om man ønsker en plads/den samme plads året efter.
Såfremt I ved bookingdato har gjort os opmærksom på, at I ønsker denne plads fremadrettet, booker vi automatisk den næste sommersæson til jer.

Vintersæsoner

Ved køb af en vintersæsonplads, bedes man selv gøre os opmærksomme på, om man ønsker en plads/den samme plads året efter.
Såfremt I ved bookingdato har gjort os opmærksom på, at I ønsker denne plads fremadrettet, booker vi automatisk den næste vintersæson til jer.

Ved køb af alle 4 sæsoner

Køber I alle 4 sæsoner, booker vi automatisk det samme pladsnummer til jer året efter. Når den nye sæson nærmer sig, sender vi et brev ud, hvor I så melder jer til eller fra.

Book 2 sæsoner og spar 1.000,- DKK Vælg mellem følgende sæsoner: forår/ sommer/ efterår/ vinter i 2024

Book 3 sammenhængende sæsoner og spar 4.000,- DKK Vælg mellem følgende sæsoner: forår/ sommer/ efterår/ vinter i 2024

Se betalingsbetingelser for køb af flere sæsoner.

Forårspladser opkrævning

 • Forudbetaling 1000,- DKK. senest 14 dage efter reservation, dog tidligst 1. oktober året inden.
 • Restbeløb forfalder 60 dage før ankomst.
 • Hvis der er under 60 dage til ankomst, betales hele beløbet indenfor 14 dage efter reservation.
 • Ved booking under 14 dage til ankomst betales hele beløbet ved ankomst.

Sommerpladser opkrævning

 • Forudbetaling 1000,- DKK. senest 14 dage efter reservation
 • Restbeløb forfalder 60 dage før ankomst.
 • Hvis der er under 60 dage til ankomst, betales hele beløbet indenfor 14 dage efter reservation.
 • Ved booking under 14 dage til ankomst betales hele beløbet ved ankomst.

Efterårspladser opkrævning

 • Forudbetaling 1000,- DKK. senest 14 dage efter reservation
 • Restbeløb forfalder 60 dage før ankomst.
 • Hvis der er under 60 dage til ankomst, betales hele beløbet indenfor 14 dage efter reservation.
 • Ved booking under 14 dage til ankomst betales hele beløbet ved ankomst

Opkrævning ved alle 4 sæsoner

 • Forudbetaling 1000,- DKK. 14 dage efter reservation, dog tidligst 1. oktober året inden.
 • Restbeløb forfalder 60 dage før ankomst.
 • Hvis der er under 60 dage til ankomst, betales hele beløbet indenfor 14 dage efter reservation.
 • Ved booking under 14 dage til ankomst betales hele beløbet ved ankomst

Vinterpladser opkrævning

 • Forudbetaling 1000,- DKK. senest 14 dage efter reservation
 • Restbeløb forfalder 60 dage før ankomst.
 • Hvis der er under 60 dage til ankomst, betales hele beløbet indenfor 14 dage efter reservation.
 • Ved booking under 14 dage til ankomst betales hele beløbet ved ankomst

Vinterparkering opkrævning

 • Forudbetaling 1000,- DKK. senest 14 dage efter reservation
 • Restbeløb forfalder 60 dage før ankomst.
 • Hvis der er under 60 dage til ankomst, betales hele beløbet indenfor 14 dage efter reservation.
 • Ved booking under 14 dage til ankomst betales hele beløbet ved ankomst

Havne/svajepladser opkrævning

 • Forudbetaling 1000,- DKK. senest 14 dage efter reservation
 • Restbeløb forfalder 60 dage før ankomst.
 • Hvis der er under 60 dage til ankomst, betales hele beløbet indenfor 14 dage efter reservation.
 • Ved booking under 14 dage til ankomst betales hele beløbet ved ankomst.
 • Ved køb af 2, 3, 4 sæsoner, betales 1000,- DKK. i forudbetaling senest 14 dage efter reservation.
 • Ved køb af 2 sæsoner, specifikt forår 2024 og efterår2024 skal der gives besked  herom senest 1. maj 2024, hvor forudbetaling 1000,- DKK. skal betales, om i også ønsker efterårspladsen i 2024. Restbeløb forfalder 60 dage før ankomst.
 • Ved køb af 2 sæsoner, specifikt efterårsplads 2024 og forårsplads 2025 skal der gives besked  herom senest 1. oktober 2024, hvor forudbetaling 1000,- DKK. skal betales, om i også ønsker forårspladsen i 2025. Restbeløb forfalder 60 dage før ankomst.
 • Ved køb af 3 eller 4 sammenhængende sæsoner forfalder restbeløb 60 dage før ankomst til første ankomne sæson.
 • Hvis der er under 60 dage til ankomst, betales hele beløbet indenfor 14 dage efter reservation.
 • Ved booking under 14 dage til ankomst betales hele beløbet ved ankomst.
 • Ved køb af 1,2, 3, 4 sæsoner, betales 1000,- DKK. i forudbetaling senest 14 dage efter reservation, dog tidligst 1. oktober 2024.
 • Restbeløb forfalder 60 dage før ankomst.
 • Hvis der er under 60 dage til ankomst, betales hele beløbet indenfor 14 dage efter reservation.
 • Ved booking under 14 dage til ankomst betales hele beløbet ved ankomst3

Ratebetaling kan opdeles i maks. 4 ens rater, med betaling på hinanden følgende måneder. 1. rate betales altid min. 60 dage inden ankomst. Der pålægges et ekspedtionsgebyr på kr. 250 pr. rate. Ved booking efter sæsonstart, kan betalingen ligeledes maks. opdeles i 4 ens rater, med betaling på hinanden følgende måneder og skal senest være os i hænde inden sæsonens ophør.

Husk max. 10 km/t. på pladsen, så vi passer på alle.

Er du sæsongæst, og har du mere end en bil med, kan du parkere på parkeringsarealet.

Du har altid mulighed for, at parkere én bil ved din plads. Her bruger du dit bomkort. Bil nr. 2 skal parkeres på parkeringspladsen, som er placeret til højre på indkørselsvejen til Feddet.

For at parkere din bil på parkeringspladsen, skal du forbi receptionen og have tilknyttet din bils nummerplade. Der kan tilknyttes max. 2 nummerplader pr. plads. Dette gælder kun for husstandens køretøjer. Du skal IKKE bruge dit bomkort til at åbne bommen ved parkeringspladsen, du skal blot køre hen til bommen, så åbner denne, når din nummerplade er registreret i receptionen.

Det er gratis for dig at tilføje op til 2 af husstandens biler til din plads.

For gæster der har alle 4 sæsoner kan parkering også betales med point (tidl. klip). Det koster 6 point pr. parkering, uanset tid. Ved parkering med point, skal du holde dit bomkort op foran læseren ved indkørselsbommen, og du skal IKKE trykke for at få en billet. Når du kører ud igen, skal kortet også holdes op ved udkørselsbommen. Bemærk: Det er kun Feddets chipkort der virker til parkeringsanlægget. Hør mere i receptionen. Du kan kun bruge kortet en gang pr. 30 minutter. Har du brug for at lukke flere biler ind på dine point i forbindelse med fødselsdag eller lign., skal du henvende dig i receptionen.

Hvis du får gæster, og vil betale for deres parkering, skal du altså op og lukke gæsten ind og ud med dit bomkort. Men husk der skal være min. 6 point på kontoen, for at du kan lukke dem ud igen.

Der må gerne opsættes 1 opbevaringstelt max 3 m2. Der må ikke etableres fast gulv i opbevaringsteltet og teltet må ikke anvendes som køkkentelt.

 • Græsslåning kan ske i tidsrummet 10-12 og 14-16
 • Græsslåningsmaskiner kan lånes ved miljøstationen. Nøgle afhentes i informationen
 • Feddet slår græs rundt på områderne, vi forsøger at holde cirka 1 meters afstand til din campingvogn
 • I receptionen kan afhentes græsfrø til eftersåning
 • Ved miljøstationen kan lånes haveredskaber
 • Campingpladsens telefonnummer: +45 56 72 52 06
 • Restaurant Feddet +45 56 72 52 06
 • BurgerBaren telefonnummer: +45 56 72 52 06
 • PizzaBaren: +45 56 72 52 06
 • Ved ikke akutte henvendelser efter lukketid faktureres 300 DKK pr. opkald (f. eks. åbning af bom for gæster efter lukketid).
 • I tilfælde af brand eller ulykke, husk: Stands og begræns skaden, ring 1-1-2, oplys adr. Feddet Strand Resort, Feddet 12, 4640 Faxe (husk pl. nr.) og send bud efter hjælp i informationen eller på telefon 56 72 52 06.
 • Ved brug for skadestue, ring til akutsygeplejersken på tlf.  1818, som så vil henvise til hvilken skadestue I skal køre til.
 • Lægekonsultation: Kontakt Lægerne på Rønnedevej 31, 4640 Faxe, tlf. 56 71 31 30.
 • Ved brug for læge udenfor almindelig åbningstid, kontaktes vagtlægen på tlf. 70 15 07 00.

Læs og download kontrakten for helårsgæster her.

Priser 2024

Group

Følgende er inkluderet i prisen

 • Husstandens beboere – Der skal dog betales miljøgebyr efter antal personer.
 • Fri parkering for op til 2 af husstandens biler.
 • Ingen begrænsning i antal overnatninger for husstandens beboere.
 • Fri brug af bruse- og toiletfaciliteter.
 • Hunde er inkluderet.
 • Dagsgæster i tidsrummet kl.07.00-23.00 ( der skal dog betales for parkering ).
 • Fri brug af WiFi.
 • 25 % rabat i Restaurant Feddet i perioden september – maj, dog ikke i følgenede perioder: 09.02.24 – 25.02.24 | 22.03.24 – 01.04.24 | 11.10.24 – 20.10.24  |20.12.24 – 05.01.25. For at få rabatten, skal der betales ved kassen i restauranten, hvor cWallet med gyldigt sæsonbooking skal fremvises. Det er derfor nødvendigt at tilmelde dig cWallet. Hør mere om hvordan i receptionen.
 • 10 % rabat på takeaway mad i perioden september – maj, dog ikke i følgenede perioder: 09.02.24 – 25.02.24 | 22.03.24 – 01.04.24 | 11.10.24 – 20.10.24  |20.12.24 – 05.01.25. For at få rabatten, skal der bestilles ved kassen, hvor cWallet med gyldig sæsonbooking skal fremvises. Det er derfor ikke muligt at bestille online.

Ring på telefon +45 56 72 52 06

Vi sidder klar til at hjælpe dig med at booke lige netop den sæsonplads du og din familie drømmer om.

Alle 4 sæsoner 2024

1. marts 2024 til 1. marts 2025

Priserne herunder er vist inkl. rabat for alle 4 sæsoner.

* Miljøgebyr pr. person 400,- DKK.

Depositum ved køb af alle 4 sæsoner: 2.500,- DKK
Dette beløb indbetales før ankomst og tilbagebetales efter endt afrejse, når enheden er forladt og godkendt af campingpladsen.

Vinter 2024 / 2025

3. november 2024 til 7. marts 2025

* Miljøgebyr pr. person 100,- DKK.

Pool, spabad og sauna er åben for brug alle dage i vinterperioden. (Undtaget uge 1-6, hvor poolen kan være lukket pga. vedligehold) StrandBaren, Restaurant Feddet og PizzaBaren har åbent på udvalgte dage. Se aktivitetskalenderen.

Vinter 2023 / 2024

5. november 2023 til 1. marts 2024

* Miljøgebyr pr. person 100,- DKK.

Pool, spabad og sauna er åben for brug alle dage i vinterperioden. (Undtaget uge 2-3, hvor poolen er lukket pga. vedligehold) StrandBaren, Restaurant Feddet og PizzaBaren har åbent på udvalgte dage. Se aktivitetskalenderen.

Tillægspriser

Forår / Sommer / Efterår / Vinter

Ekstra personer

Køb af ekstra personer gælder kun såfremt pladsens lejere er tilstede på pladsen. Alternativt anbefaler vi en deleplads.
Ekstra voksen uden for husstanden (12 år – ) | 400,- DKK pr. voksen.
Ekstra barn  uden for husstanden (6 mdr. – 11 år) | 200,- DKK pr. voksen.
Ekstra barn  uden for husstanden(0-6 mdr.) Gratis

Miljøgebyr og strøm

Obligatorisk miljøgebyr pr. person pr. sæson – Dækker spande til affaldssortering, adgang til miljøstationen for bortskaffelse af husholdningsaffald samt forbrug af el, vand og varme i servicebygninger | 100,- DKK pr. pers.
Strømforbrug over 50 kWh betales efter forbrug med 4,50 DKK pr. kWh.

Alle 4 sæsoner

Ekstra personer

Køb af ekstra personer gælder kun såfremt pladsens lejere er tilstede på pladsen. Alternativt anbefaler vi en deleplads.
Ekstra voksen (12 år – ) | 1.200,- DKK pr. voksen
Ekstra barn (6 mdr. – 11 år) 600,- DKK
Ekstra barn (0-6 mdr.) Gratis

Miljøgebyr og strøm

Obligatorisk miljøgebyr pr. person pr. sæson – Dækker spande til affaldssortering, adgang til miljøstationen for bortskaffelse af husholdningsaffald samt forbrug af el, vand og varme i servicebygninger | 400,- DKK.
Strømforbrug over 200 kWh betales efter forbrug med 4,50 DKK pr. kWh.

Strømprisen er gældende fra 1.1 til 31.12 i gældende år. Har du sæsoner, som overlapper disse datoer, bedes du afregne din strøm før disse datoer for at afregne til indeværende årstakst.

Deleplads for flere familier

Såfremt I er flere husstande om at dele jeres fælles campingvogn på den samme sæsonplads, betales lejebeløbet + 50 %
Gælder for maks. 2 husstande.

Forlæng din sæson

Tilvalg af uge 25 ved forårssæson | 1.495,- DKK
Tilvalg af uge 25 + 26 ved forårssæson | 2.495,- DKK

Tilvalg af uge 33 ved efterårssæson | 1.495,- DKK
Tilvalg af uge 32 + 33 ved efterårssæson | 2.495,- DKK

Få rabat på sæsoner

Vælg mellem forårs-/ sommer-/ sensommer-/ vintersæson i 2024

 • Book 2 sæsoner og spar 1.000,- DKK 
 • Book 3 sammenhængende sæsoner og spar 4.000,- DKK 
 • Book 4 sammenhængende sæsoner og spar 7.000,- DKK (BEMÆRK: Rabatten er allerede fratrukket i prisen under “Alle 4 sæsoner”)

Se betalingsbetingelser for køb af flere sæsoner, længere oppe på siden.

Forteltshygge på Feddet
Fastliggerområde på Feddet

FAQ - Guidelines for sæsongæster

Group
 • Dit bomkort er personligt og må ikke bruges til at åbne for andre gæster. Dit bomkort gælder som adgangskort til vores bomme, Fun & Play legeland samt pool og spa, adventuregolf, familierum eller padeltennis, såfremt der er point på kortet.
 • Dit bomkort giver kun adgang til det område, som du bor i. Har du brug for at komme ind på andre områder, henvend dig venligst i informationen og vi hjælper dig.
 • Bommene er lukket i tidsrummet kl.23.00 – 07.00. I dette tidsrum er bilkørsel på pladsen ikke tilladt.
 • Der skal være ro på campingpladsen i tidsrummet kl. 23.00 – 07.00, og der skal altid vises hensyn og respekt til jeres med campister. Musik og andet højlydt må ikke kunne høres uden for eget telt, campingvogn eller hytte.
 • Ved opsætning af vogn og fortelt skal brandafstanden på 3 meter til næste vogn overholdes.
 • Husk max 10 km/t på pladsen.
 • Rene områder er en fryd for øjet, så papir og andet affald har man selvfølgelig lært sig selv og sine børn at lægge i affaldsstativet.
 • Grill er tilladt på campingpladsen, med mindre opslag forbyder dette. Husk afstand til telte og ingen engangsgrill direkte på græsset!
 • Bål er ikke tilladt på Feddet.
 • Følg veje og stier – respekter jeres medcampisters privatliv.
 • Hunde skal føres i snor og luftes uden for pladsen. Hundeposer kan frit afhentes ved Informationen og i hundeskoven.
 • Legepladserne er åbne i tidsrummet kl. 8.00 – 22.00.
 • Adgang til vores dyrefold er på eget ansvar og bør ske i følge med en voksen person.
 • Miljøstationen er kun til husholdningsaffald. Affald skal sorteres i korrekte fraktioner. 
 • Der må maks. forefindes en bil pr. plads. Nr. 2 bil skal parkeres på hundeskovsparkeringen. Adgang købes i informationen.
 • Elvarme i fortelte er IKKE tilladt.
 • Dagsgæster er velkomne i tidsrummet kl. 07.00 – 23.00 og er inkluderet i prisen.
 • Overnattende gæster hos sæsongæster betaler halv pris. 
 • Alle campingenheder er med 10 amp.
 • Vandposter må ikke bruges til bortskaffelse af spildevand.
 • Spildevand bedes bortskaffet i udslagskummer for kemisk toilet. Ikke ved tappestederne for frisk vand.
 • Hvis I observerer noget i servicebygningerne, som ikke fungerer, som det skal, så giv os endelig besked, I er brugerne og observerer fejlene først. På alle dørene i servicebygningerne er der påsat et nummer. Oplys nummeret i Informationen – det gør vores arbejde meget nemmere og fejlen kan hurtigere udbedres.

Vi opdaterer løbende denne side.

Send os gerne spørgsmål m.m., som du som sæsongæst synes bør indgå på denne liste.

Besøg Feddet inden du booker en sæsonplads - Book et ophold her

Klik på kortet for at hente det i PDF version