Om os

Historien bag

Feddet Strand Resort er en del af Strandegård Gods.

Strandegård ligger på Sydøstsjælland. Gården har navn efter sin beliggenhed tæt på Østersøen. Gårdens stuehus og avlsbygninger ligger smukt i landskabet omgivet af marker, hav og fjord, levende hegn og engdrag. Fra gårdens bygninger er der udsigt over Faxe Bugt og Præstø Fjord.

Gårdens historie kan føres tilbage til 1600-tallet. Området var dengang kronejord og tilhørte Kong Frederik den III. I forbindelse med afslutningen på svenskekrigene blev gården solgt til Oberst Axel Sehested. I de følgende årtier blev ejendommen handlet adskillige gange. I 1731 købte Otto Thott Strandegård. Ejeren hedder i dag Ivan Reedtz-Thott. Han bor på gården med sin familie og er fuldtidsbeskæftiget med driften af ejendommen.

Ejendommen består af 600 ha. landbrug og 700 ha. skov og naturarealer. Udover drift af land- og skovbrug udlejes tilhørende huse og gårde. Aktiviteterne omfatter også driften af den 5 stjernede campingplads Feddet Strand Resort, som flere år i træk er kåret til at være blandt Europas bedste campingpladser.

Landbruget på Strandegård har været dyrket økologisk siden 1999. På Strandegård er det vores opfattelse, at økologisk landbrugsdrift er den bedste måde at dyrke jorden på. Vi tror på, at økologi gør vores landbrugsprodukter sundere og mere velsmagende. Derudover medvirker økologi til et godt arbejdsmiljø, økologisk landbrugsdrift giver minimal påvirkning af naturen, og sidst men ikke mindst, sikrer økologien, at vores avlsdyr har gode levevilkår.

En stor del af Strandegårds areal består af naturområder, der ikke dyrkes. Mange af disse områder findes på Feddet, en næsten 5 km lang halvø, som afgrænser Præstø Fjord mod Fakse Bugt. Feddet er kendetegnet ved en særpræget natur, der minder om et lille stykke Vestjylland med fyrskov, lynghede og strandenge.

På Strandegård og Feddet producerer vi blåbær, æbler, pærer, okse- og lammekød samt korn og frø. Alt sammen økologisk og af høj kvalitet. Vores okse- og lammekødsproduktion er anbefalet af Dyrenes Beskyttelse. Skovbruget på Strandegård er PEFC certificeret, hvilket sikrer en bæredygtig skovdrift med stort hensyn til naturværdierne.

Vi glæder os til at byde jer velkommen i vores verden.

Feddet Strand Resort ligger i Sydkystdanmark ud til Faxe bugt, hvor du kan få masser af oplevelser, både på selve Feddet Strand og udenfor stedet. Jeg sender derfor med denne video en personlig hilsen til alle gæster på Feddet Strand, og til alle jer, som snart skal besøge Feddet Strand Resort.

Jeg håber at du og familien får en dejlig og uforglemmelig ferie på Feddet.

Med ønsket om et godt ophold

De bedste hilsner
Kasper Kristensen
Adm. chef
Feddet Strand Resort.

Skrift i sandet

Vores mission

På Feddet Strand Resort tilbyder vi luksuriøse og komfortable ferieoplevelser tæt på naturen. Uanset om du overnatter i en af vores pemiumhytter eller feriehuse, om du kommer i egen campingvogn eller telt, –  eller måske afholder et møde eller en konference hos os – vil du opleve at naturen er tæt på.

Vi holder selv meget af den natur der omgiver os på alle sider, Vi tror på at vi mennesker har brug for pauser, fællesskab, masser af frisk luft og nye oplevelser, for at være i balance i en ofte alt for travl hverdag. Her spiller naturoplevelsen en stor rolle. Ude i den friske luft kan vi komme ned i tempo og være tættere sammen, her får vi “ladet batterierne op”.

Du vil opleve at området omkring Feddet Strand Resort byder på skønne oplevelser året rundt. Afhængigt af årstiden kan himlen være fyldt med gæs og traner som højlydt “snakker” med hinanden på deres vej nord eller syd over. Måske ser du havørnen svæve over strandengene  – eller møder vores rolige fritgående køer og heste som plejer heden og sikrer at sjældne planter, bier og sommerfugle har de allerbedste betingelser for at kunne overleve og udvikle sig.

Klima og miljø

På Feddet Strand Resort er det vores mål at levere luksus og høj komfort til mange gæster året rundt. Vores energi- og ressourceforbrug er derfor stort og stigende i takt med at den danske turistsæson er blevet længere. Men vi er stolte af at kunne fortælle at omkring 95% af vores energiforbrug kommer fra klimaneutrale energikilder, såsom biomasse, sol, vind. Derudover arbejder vi med at fremme biodiversiteten på Feddet, reducere vores affaldsmængde og bekæmpe madspild fra vores butik og spisesteder.

Du kan yde os en stor hjælp med at passe på miljøet, hvis du vil spare på vand, lys og varme – og ikke mindst hjælpe os med, at sortere dit affald korrekt, når du afleverer det på vores affalds- og miljøstation.

Vi arbejder med ESG

På Feddet Strand Resort er vi forpligtet til at drive vores virksomhed på en måde, der ikke kun fremmer vores økonomiske mål, men også tager hensyn til vores miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forpligtelser. Vi tror på at bidrage positivt til samfundet og miljøet, samtidig med at vi leverer en mindeværdig gæsteoplevelse.

Miljømæssig opmærksomhed er en central del af vores forretningspraksis her på Feddet Strand Resort. Vi erkender det presserende behov for at beskytte vores naturressourcer og reducere vores miljøpåvirkning. Derfor har vi implementeret en række initiativer for at minimere vores CO2-fodaftryk, reducere affald og fremme genanvendelse. 

Vores sociale ansvar strækker sig ud over vores forretningsmæssige rammer og ind i det lokalsamfund, vi er en del af. Vi værdsætter vores forbindelser til lokale organisationer og arbejder på at fremme job- og uddannelsesmuligheder for unge mennesker. Vi ønsker, at vores resort skal være et sted, hvor alle føler sig velkomne, og derfor har vores medarbejdere forskellige nationaliteter og baggrunde, hvilket skaber en mangfoldig og berigende arbejdskultur.

Vi er også engagerede i at opretholde høje standarder for virksomhedsledelse og etisk praksis. Gennem effektiv styring og gennemsigtighed i vores drift sikrer vi, at vores interessenter kan have tillid til vores forretningsetik og integritet.

På Feddet Strand Resort er vores arbejde med Environmental, Social, and Governance (ESG) en integreret del af vores virksomheds-DNA. 

  • Gøre affaldssortering nemmere for gæsterne.
  • Plante vilde blomster (Godt for biodiversiteten).
  • Bruge miljøvenlige rengøringsprodukter.
  • Uddanne personale bedre i bæredygtig anvendelse af rengøringsprodukter m.m.
  • Mindske madspildet og øge andelen af biosortering.
  • Genbruge mere, og smide mindre ud.
  • Medarbejdertilfredsheds undersøgelse og trivselsmålinger.
  • Implementere whistle-blower ordning for ansatte.