Affaldssortering og miljøstation

Hjælp os med at passe på miljøet

På Feddet Strand Resort finder du en stor miljøstation placeret midt på pladsen. På denne måde undgår vi, at tunge lastbiler skal køre rundt inde på pladsen, til fare for børnene. Samtidig slipper vi for larm og lugtgener, mens I holder ferie.

Selvom det gør at man måske skal gå lidt længere med affaldet, men vi det er det rigtige at gøre, når vi samtidigt også passer bedre på hinanden ved ikke at have de tunge køretøjer inde på selve pladsen.

På miljøstationen er opstillet containere, således du kan sortere dit affald.

Der er containere til både:

  • Almindeligt husholdningsaffald (restaffald)
  • Pap
  • Metal 
  • Dåser
  • Glas (Flasker mv.)
  • Papir
  • Grillaffald (aske og kul)
  • Batterier
  • Hård plast
  • Dunke fra petrolium

Derfor beder vi dig venligst om at sortere dit affald, således vi kan aflevere affaldet mest muligt sorteret. Husk også dette, når du/I sender jeres barn afsted med affaldet, de ved ikke altid, hvor og hvordan de skal aflevere affaldet.

Se miljøstationens placering:

Nr. 12 på pladskortet

Miljøstation set fra luften

Se 360 grader fotos fra Feddet

Se området, faciliteter, overnatningsmuligheder og de mange aktiviteter i vores populære virtuelle rundtur

Klik på kortet for at hente det i PDF version